ХААВАР
/ нутгийн аялгуу /

цахар Монгол гэрийн үүдний хоёр талд модоор босгосон салхины халхавч.