ҮНГЭЛИЙ
/ нутгийн аялгуу /

барга Даавуу, торго зэргээр бүрсэн дэвсгэр буюу олбог.