ОВОРТОХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Муудах, доройтох: бие овортох (бие доройтох).