ОВТОХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Шунах, хорхойсох, хорхойтох - Хүнийхэд бүү овт, өөрийнхийгөө бүү чамла. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ОВТОХ I