ПЭЛ
/ нутгийн аялгуу /

хорчин Сулхан амт - Зуушинд хоёр удаа давс нэмээд бас л пэл байсаар. дэлгэрэнгүй...