ЗАНГААР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Юм шиг: айлчин зангаар (айлчин юм шиг), залуу зангаар (залуу юм шиг) дэлгэрэнгүй...