ДАРААН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Булш: эрт цагийн дараан (эрт цагийн булш), дараан дээрх хөшөө дэлгэрэнгүй...