ДАДАЙХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бүлтийх: нүдээ дадайтал ширтэх (нүдээ бүлтийтэл ширтэх).

Ижил үг:

ДАДАЙХ I