АНАГЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Анхааран ажиллах - Тэр хүнийг сайн анаглаж бай, хаашаа явдаг юм байна. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.