мэдрэлийн ядаргаа
оюуны хэт их ачааллаас болж үүсэх өвчин