ЯДАНГИ

1. Амьдрал дорой, хөрөнгө чинээ муу: яданги амьдрах (дорой амьдрах), яданги зүдэнгэ дэлгэрэнгүй...


2. Биеийн байдал маш доройтсон нь: бие нь яданги байх (биеийн байдал нь маш муу сул дорой байх).

яданги амьдрах дорой амьдрах
яданги зүдэнгэ ядарч зүдсэн байдалтай
бие нь яданги байх биеийн байдал нь маш муу сул дорой байх