ЯГЖГАР I

1. Хүн, амьтны бие намхан болоод бахимхан: ягжгар ишиг (жижигхэн биетэй ишиг), ягжгар дэлгэрэнгүй... (намхан, бахимхан биетэй өвгөн);


2. [шилжсэн] Хүний хэдэр, хэвцэг зан байдал: ягжгар хөгшин (хэдэр зантай хөгшин).

Ижил үг:

ЯГЖГАР II