ЯГЗГАР

1. Хүн, амьтны шүд ярзгар;


2. Хүний зан авир хэдэр хэвцгий нь: ягзгар зан авиртай хүн (хэдэр, хэвцэг зан авиртай хүн).