ЯГИРАХ

1. Юмны маш хатуу хуурай болох;


2. Мод зэрэг юмны хэт хатаж хөхрөх: агирах ягирах [хоршоо] (юмны хүүршин хэврэгших).