ЯГИХ II

Хүч барагдаж яг туйлдах, цэгтээ тулах.

Ижил үг:

ЯГИХ I