ЯГИР II:

ягир ягир (хатуу төмөрлөг зүйлийн дуугарах дуу чимээ), ягир ягир хийх (төмөр дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЯГИР I