сонин сайхан юмтай
онц сонин хууч бүхий, сонин сайхан ихтэй