ЮДААГУУН
/ хуучирсан /

Таван эгшгийн нэг болох усан махбод, эгшиг.