ЮЛД I
/ хуучирсан /

Сэлэмнээс богиновтор, очир бариул бүхий, үзүүрийнхээ хоёр талд хурц иртэй, хутга маягийн нэг зүйл зэвсэг; илд - дэлгэрэнгүй...

юлд мэс

илд зэвсэг

хутга юлд

хутга мэс

Ижил үг:

ЮЛД II