ЮЛХГЭР

Цулцгар, маш тарган бөгөөд доош унжсан харвин бүхий том гэдэс: юлхгэр гэдэс (цулцгар, доош унжсан дэлгэрэнгүй...

юлхгэр гэдэс

цулцгар, доош унжсан тарган гэдэс

юлхгэр хормой цүлхгэр дэрвэгэр хормой
юлхгэр цүлхгэр цүлцгэр тарган