ЮЛХГЭРДЭХ

Хэтэрхий юлхгэр байх, юүлхгэрийн учир тохиромжгүйдэх.