ЮГҮҮРЭХ
/ хуучирсан /

Хүний, идээ ундаанд дур гутах, шандуурах: идээнд югүүрэх (идээ ундаа идэх дур хүрэхгүй болох).