ЭРХЭГ

Хүн малын толгойдоо юм хүргүүлэхгүй байх хажиг зан, хориг: эрхэг [амьтан] (толгойдоо хориг дэлгэрэнгүй...