ЭРДЭНЭЛИГ :
/ ургамал /

эрдэнэлиг цэцэг (Намуу цэцгийн нэг зүйл, хагалбар навчаар жирхрүү цэцэгтэй адилавтар, навч нь нягт, дэлгэрэнгүй...