ЭРДЭНЭТ

Эрдэнэ бүхий: эрдэнэт зүйл (маш чухаг юм, маш үнэтэй юм).

2. Оноосон нэрийн үүргээр хэрэглэгддэг

Эрдэнэт хот цэцэглэн хөгжиж байна.

Зочин 2015-10-22 07:10:27