ЭРГЭН :

эргэн тойрон (а. Юмны зах хязгаараар болон юмны гадуур тойрон байгаа орон зай - Хашааны гадуур дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол; б. Хүн, амьтан өөрийн нүдээрээ харж чадах орчин зай - Эргэн тойрон сайн хар! сайн хар! гэлээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил).