толгой эргүүлэх
а. Хүнийг төөрөлдүүлэх, үймүүлэх, сэтгэл алдуулах; б. Хүнийг муу юманд татан оруулах