аргал эргүүлэх
нойтон аргалыг хатаахаар ар өвөр талаар нь урвуулан хөдөлгөх