элмэг хүн
хол газар явж, юм үзэж нүд тайлаагүй эрдэм мэдлэг муутай хүн