ЭЛМЭГ

1. Мал, адгуус эдэлгээнд сураагүй атар долгин байдалтай, эмнэг: элмэг адуу (уналга эдэлгээнд ороогүй, дэлгэрэнгүй...


2. Юм үзэж, нүд тайлаагүй, ухаан нээгдээгүй, мохоо: элмэг хүн (хол газар явж, юм үзэж нүд тайлаагүй эрдэм мэдлэг муутай хүн), дэлгэрэнгүй...
элмэг адуу уналга эдэлгээнд ороогүй, ороо адуу
элмэг хүн хол газар явж, юм үзэж нүд тайлаагүй эрдэм мэдлэг муутай хүн
эмзэг хүнд зовлон мундахгүй элмэг хүнд бэрхшээл мундахгүй аливаа зүйлд тэсвэр хатуужилтай байж сур гэсэн санаа