ЭЛЖИГИН

Монголын нэг овгийн нэр, Элжигин овог зургаагаас таван зууны үед түүнээс ч өмнө байсан ба Монголын Хонгирад аймгаас дэлгэрэнгүй...

Монгол үндэстний халх ястны сурвалжит өвөг овог Элжигин халх. Домгоор бол эртний Эргүнэ хунд үүссэн өвөг овгийн нэг. Дарлигин монголд хамаарч, хожим Хонгирад нарын дэргэд явжээ. Элжигин хэмээх нэрийг "Элтегин" гэх үгээс гаралтай гэдэг.Мөн зарим сурвалжид Эржигэн гэж бичдэг

Зочин 2017-08-28 16:54:57