ЭЛИЙХ

Элий балай болох: нүд элийх (хүн, амьтны ухаан балартаж нүд манарч юм харж чадахгүй шахам