ЭЛИЙРЭХ

Ухаан хагас дутуу болж балайрах: ухаан элийрэх (ухаан санаа элий болох, ухаан балартах) - Асар их дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

элдэв долоон замбараагүй юм хэлж байгаа мэтээр бусдыг ёгтлох

элийрэгч Уянгаа элийрэв

Даваасүрэн Алдар2016-02-04 15:51:51