ЭЛИЙРЭЛ

Элийрэх үйлийн нэр - Элийрэл юм шиг энэлж зогссоноо ... М.Цэдэндорж. Есөн дэлгэрэнгүй...