элбэг дэлбэг
а. Арвин, баялаг; б. Хангалуун, чинээлэг