ЭЛБЭГ

1. Үлэмж их, олон, баян - Монгол өвс, уулын бэл хажуу нам доор газраар элбэг тохиолдоно.дэлгэрэнгүй... элбэг амьдрал (баян чинээлэг байдал), элбэг дэлбэг [хоршоо] (а. Арвин, баялаг; б. Хангалуун, чинээлэг) - Элбэг дэлбэг өгөөмөр сайхан байв. Б.Бааст. Хяруу унасан цагаар., элбэг тариа тарьсан хүн өвөлдөө жаргалтай, эрдэм сурсан хүн эцэстээ жаргалтай [зүйр цэцэн үг] (хичээнгүй зүтгэлээр үйлдсэн юм хүнд бэрх цагт үр шимээ өгдөг гэсэн санаа);


2. Амьдралд хүрэлцээтэй; хангамжтай;
3. Дээл хувцасны уужуу, их байдал: элбэг дээл (томдсон, уужуу дээл); элбэг хэлхгэр [хоршоо] (томдож ихэдсэн байдал) дэлгэрэнгүй...
элбэг амьдрал баян чинээлэг байдал
элбэг дэлбэг а. Арвин, баялаг; б. Хангалуун, чинээлэг
элбэг тариа тарьсан хүн өвөлдөө жаргалтай эрдэм сурсан хүн эцэстээ жаргалтай хичээнгүй зүтгэлээр үйлдсэн юм хүнд бэрх цагт үр шимээ өгдөг гэсэн санаа
элбэг дээл томдсон, уужуу дээл
элбэг хэлхгэр томдож ихэдсэн байдал