ЭГЦХЭН

1. Нэлээд эгц: эгцхэн уурга (нэлээд эгц шулуун уурга);


2. Яг чигээрээ, хазайж мурийхгүй шулуун: эгцхэн явах (яг чигээрээ шулуун явах);
3. Эрс шийдэмгийгээр нүүр тулах: эгцхэн харах (хүний нүүр өөд эрс шийдэмгий харах) - Улцан цэнхэр нүдээрээ Доржийг эгцхэн харавч дэлгэрэнгүй.... С.Дашдэндэв. Үүрийн цолмон.

эгцхэн уурга нэлээд эгц шулуун уурга
эгцхэн явах яг чигээрээ шулуун явах
эгцхэн харах хүний нүүр өөд эрс шийдэмгий харах