ЭГЦЛЭХ

1. Юмыг эгц шулуун болгох: саваа эгцлэх (саваа модыг өөлж тэгш болгох);


2. Цэх шулуун явах, зам товчлох;
3. Хүний өөдөөс эрслэн харах - Чи түүний өөдөөс эгцлээд хараарай, ямар хүн болох нь аяндаа мэдэгдэнэ. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.