БИЛЕТ

1. Тасалбар: билет авах (тасалбар худалдан авах);


2. Урьдчилан боловсруулсны дагуу сонгон хариулах шалгалтын сэдэв.