ШОРЛОГО
/ хуучирсан /

Анчны олзноос хүртэх хувь.

ангийн олзоон айл саахалттайгаа хуваалцан идэж амсах тэр хэсэг мах.

Баасан ахын өгсөн шөрлогоор бууз чимхэж идлээ; хөршдөө шорлого хүрэгье.

Зочин 2016-02-26 09:19:18


ангийн олзоон айл саахалттайгаа хуваалцан идэж амсах тэр хэсэ мах.

ангийн олзоон айл саахалттайгаа хуваалцан идэж амсах тэр хэсэг мах. Баасан ахын өгсөн шөрлогоор бууз чимхэж идлээ; хөршдөө шорлого хүрэгье.

Ch.Ayuush2016-02-26 09:50:53