ШОРНО
/ ургамал /

Сахал өвснөөс өндөр, навч хавтгай, хээр ургадаг нэг зүйл ургамал, сөөхий гуталд дэвсэж өмсөнө.