ШОРЛУУЛАХ

1. Шороор хатгуулах, шоронд өлгүүлэх - Сумны амт үзээгүй юм уу, хавх занганд цохиулж шорлуулж үзээгүй зарим чоно, дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;


2. [шилжсэн] Ад үзэгдэх.