ШАНАЛАНГУЙ

Шаналсан байдалтай: шаналангуй царай (нэлээд шаналсан байдалтай царай) - Буянцай ингэж бодоод, дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.