ШААЛУУЛАХ

1. Юмны гадна талыг ховхлуулах, хуулуулах: дээлийн гадар шаалуулах (дээлийн гадрыг хуулуулах);


2. [яриа] Шаглуулж оёулах, нэхүүлэх.