ШААГИУЛАХ

1. Шуугиулах, бужигнуулах;


2. [шилжсэн] Ажил үйлд шуурхайлах, шаламгайлах: ажлаа шаагиулах (ажлаа хурдан шаламгай хийх).