ШААВАЙДУУ

Шаавай маягийн: шаавайдуу эр (ганган, дэгжин маягийн эр).