ЧАВЧИРГАДАХ I

Хэтэрхий чавчирга болох, чавчиргын учир тохиромжгүйдэх.

Ижил үг:

ЧАВЧИРГАДАХ II