чавга авах
/ ургамал /
а. Чавга гараар барих; б. Чавга худалдан авах