ЦАРГИХ I

Шинэ орсон цасанд хүний нүд гялбаж өвчлөх.

Ижил үг:

ЦАРГИХ II