ЦААХАНТАА

Жишиж буй юмны цаахан талд ойрхон: голын цаахантаа (голын цаахан талд ойрхон).